Hej! För tillfället tar vi inte på oss några nya uppdrag.

Lilltorpet

Hemsida som visar upp parkens arrangemang och övriga verksamhet. Utöver hemsidan producerar vi Lilltorpets grafiska material, såsom affischer, programfoldrar och flygblad.

Vi har även byggt ett system för att underlätta schemaläggningen av (och kontakten med) alla ideella som hjälper till på Lilltorpet.

Besök hemsidan